icon-sitemap

Vimeris Alfredas

[gimė 1889 11 22 Pagerniavės k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - farmacininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1909 m. baigė Smolensko g-ją Rusijoje, studijavo farmaciją Kazanės universitete. 1912 m. pašauktas į Rusijos kariuomenę, po apmokymų suteiktas praporščiko laipsnis. 1912 - 1914 m. dirbo provizoriumi Maskvos vaistinėse. Dalyvavo I pasaul. karo kovose austrų fronte, sužeistas. 1914 07 28 paskirtas 2 Sofijos pulko jaun. karininku, 1915 05 12 - Velikolužsko pulko kuopos vadu. Grįžus į Lietuvą 1919 03 27 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku, 1919 04 23 - nerikiuotės kuopos vadu, 1919 06 20 - ūkio skyriaus viršininku. 1919 10 18 suteiktas majoro laipsnis. Nuo 1920 09 18 ats. kuopos vadas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1923 05 18 pakeltas į plk. leitenantus. 1932 m. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie Vyr. kariuomenės štabo viršininko. Gyveno Kaune, buvo Šančių namų savininkų draugijos valdybos vicepirmininkas, Lietuvių evangelikų sąjungos steigėjas. Apdovanotas DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais; Rusijos kariuomenėje - Šv. Anos 4 laipsnio, Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio ordinais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6. – 2006. – 250-251 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba