Brigados generolas E.Vimeris. 1929 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

Vimeris Emilis

[gimė 1885 09 28 Ančlaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1974 10 28 Berlyne (Vokietija)] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Marijampolės g-ją 1906 08 31 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę, tarnavo 28 art. brigadoje Kaune. Išlaikius egzaminus 1907 09 09 suteiktas praporščiko laipsnis. 1907 - 1911 studijavo Kijevo universitete, baigė Teisių fakultetą. 1913 09 09 suteiktas teismo vyr. kandidato laipsnis. 1919 02 03 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 02 15 paskirtas KAM juridinio skyriaus ypatingų reikalų karininku. 1919 07 07 perkeltas į Kariuomenės teismą, paskirtas nuolatiniu nariu. 1919 10 18 suteiktas kapitono laipsnis, 1919 12 14 pakeistas į teismo majoro, 1920 04 30 pakeltas į plk. leitenantus. 1923 09 02 paskirtas prokuroru, 1923 09 20 - Kariuomenės teismo valstybės gynėju. 1923 12 01 pakeltas į pulkininkus, 1929 11 23 - į generolus leitenantus. Be tiesioginių pareigų 1921 - 1922 buvo Kariuomenės teismo terminologijos komisijos pirmininkas, 1929 - 1930 Karininkų ramovės seniūnų tarybos ir kontrolės komisijos narys. 1923 - 1925 dėstė teisės mokslą Aukštuosiuose karininkų DLK Vytauto kursuose ir Aukštesniojoje policijos mokykloje.

1941 m. repatrijavo į Vokietiją, kur ir mirė. Apdovanotas Vyties Kryžiaus II rūšies 3 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1933), DLK Gedimino 2 laipsnio (1929) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6. – 2006. – 251 p.