Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vitkūnas (Vitkauskas) Marijonas

[gimė 1893 01 17 Bartninkų k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1987 04 19] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1914 m. baigė Marijampolės g-ją, 1914 - 1916 studijavo Petrogrado universiteto Fizikos - matematikos fakultete. 1916 10 15 baigė Peterhofo 2 praporščikų mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. Dalyvavo I pasaul. karo kovose Rytų fronte. 1918 11 - 1921 tarnavo gen. Denikino ir gen. Vrangelio armijose, buvo 1 šaulių gen. Drozdovskio pulko kuopos vadas. Grįžus į Lietuvą 1921 08 09 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1921 12 30 suteiktas leitenanto laipsnis, 1922 09 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1925 10 31 baigė Aukštųjų karo technikos kursų Elektromechanikos skyrių. 1926 08 01 pakeltas į kapitonus. 1928 04 24 įskaitytas į inžinerijos karininkus. 1929 11 23 pakeltas į majorus. 1930 02 19 paskirtas eiti technikos dalies viršininko pareigas ir bataliono teismo pirmininku. 1931 08 29 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. 1933 04 14 pakeltas į plk. leitenantus. 1940 09 15 - 1944 02 Rokiškio g-jos mokytojas, 1944 02 10 paskirtas VR Rokiškio komendantu. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. emigravo į Australiją. Nuo 1951 m. gyveno Adelaidėje, organizavo LB Adelaidės skyrių, , buvo jos pirmininkas. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1934), DLK Gedimino 4 laipsnio (1928), skautų Svastikos (1935) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1939).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.