icon-sitemap

Žebertavičiūtė Elvyra

[gimė 1932 01 17 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.] - lietuvių teatro ir kino aktorė.
1956 m. baigė Lietuvos konservatoriją, 1956 -  1960 dirbo Marijampolės (tuometinio Kapsuko) dramos teatre. Nuo 1961 m. dėstė Vilniaus Kultūros - švietimo technikume, dirbo diktore radijuje. 1965 m. pradėjo dirbti Jaunimo teatre. Vaidmenys teatre - Žana (Ž. Anujaus „Vyturys“, 1967), Helina (Dž. Osborno „Atsigręžk rūstybėje“ (1967), „Moteris“ (Ž. Kokto „Žmogaus balsas“, 1977), Petronėlė (Žemaitės „Trys mylimos“, 1980) ir kt. Kine „Vienos dienos kronika“ (rež. V. Žalakevičius,1963), „Beprotybė“ (rež. K. Kiisk, 1968), „Birželis, vasaros pradžia“ (rež. R. Vabalas, 1969), „Smokas ir Mažylis“ (rež. R. Vabalas, 1975), „Nesėtų rugių žydėjimas“ (rež. M. Giedrys, 1978), „Barbora Radvilaitė“ (rež. V. Bačiulis, 1982), „Susidūrimas“ (rež. I. Fridbergas, 1984), „Nauji Robino Hudo nuotykiai“ (rež. Z. Vaintraubas, 1997), „Paskutiniai žaislai“ (rež. G. Bendoriūtė), „Žiurkės“ (rež. J. Luhdorff, 2004), „Nekviesta meilė“ ( rež. A. Šlepikas, 2007), „Gėlė“ (rež. D. Jarašiūnas, 2009) ir kt.


Filmografija:
•    Janina – Vienos dienos kronika, 1963 m., rež. Vytautas Žalakevičius, Lietuvos kino studija (LKS)
•    Medicinos sesuo – Beprotybė, 1968 m., rež. Kaljo Kiisk, Tallinnfilm
•    Laima – Birželis, vasaros pradžia, 1969 m., rež. Raimondas Vabalas, LKS
•    Indėnė – Smokas ir Mažylis, 1975 m., rež. Raimondas Vabalas, Algirdas Šemeškevičius, LKS
•    Rumšienė – Nesėtų rugių žydėjimas, 1978 m., rež. Marijonas Giedrys, LKS
•    Bona – Juozas Grušas. Barbora Radvilaitė, 1982 m., rež. Vidmantas Bačiulis, Lietuvos telefilmas
•    Našlė – Michaila Lomonosovas, 1984 m., rež. Aleksandras Proškinas, Mosfilm
•    Susidūrimas, 1984 m., rež. Isaakas Fridbergas, LKS
•    Melija - Mesje!, 1986 m., rež. Michailas Jevdokimovas, LKS
•    Nauji Robino Hudo nuotykiai, 1997 m., rež. Zacharijus Vaintraubas, Lietuva, JAV, Parncūzija
•    Paskutiniai žaislai, 2000 m., rež. G. Bendoriūtė
•    Attila, 2001 m., rež. Dick Lowry, JAV, Lietuva
•    Žiurkės, 2004 m., rež. Jorg Luhdorff, Lietuva, Vokietija
•    Arjė, 2004 m., rež. Roman Kačanov, Rusija, Izraelis, Lietuva
•    Imperijos žlugimas, 2005 m., rež. Vladimiras Chotinenka, Mosfilm
•    Nekviesta meilė, serialas, 2007 m., rež. Alvydas Šlepikas
•    Gėlė, 2009 m., rež. Darius Jarašiūnas
•    Anelė Palubinskas – Mano mylimas prieše, 2010 m., rež. Šarūnas Mikulskis
•    Kai ji vaikšto šalia, 2011 m., rež. Algina Navickaitė
•    Aš, veteranė, 2011 m., rež. Darius Jarašūnas
•    Miestelio mokytoja – Vardas tamsoje, 2012 m., rež. Agnė Marcinkevičiūtė

Šaltiniai:
1.    Grygelaitis, Andrius. Aktorystės karjeros pradžia - Gražiškiuose / Andrius Grygelaitis. - Iliustr. - Rubrika: Kraštiečiai: Lietuva - širdy // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2014, kovo 1, p. 3, 8.
2.    Jakšys, Ferdinandas. Elvyra Žebertavičiūtė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4. – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. – 640 p.
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk-Žvo. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 668 p.
4.    Elvyra Žebertavičiūtė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Elvyra_%C5%BDebertavi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97
5.    Šepetytė, Danutė. 80 mininti teatro ir kino aktorė Elvyra Žebertavičiūtė: Bėgama nuo neteisybės. 2013 01 05. Prieiga internete http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/80_mininti_teatro_ir_kino_aktore_elvyra_zebertaviciute_begama_nuo_neteisybes/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba