Nezgada Vytautas

[gimė 1930 02 16 Rėčiūnų k., Vilkaviškio aps.] - inžinierius, išradėjas, profesorius, visuomenės veikėjas. 1944 m. rudenį vokiečiams besitraukiant šeima buvo išvežta į Vokietiją, iš kurios sugrįžo 1947 m. Mokėsi Vištyčio progimnazijoje, Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete. 1958 m. baigęs institutą, dirbo Klaipėdos faneros ir medvilnės audimo fabrikuose, o 1960 m. perkeltas dirbti į Lietuvos tekstilės institutą. 1971 m. apgynė mokslų kandidato, o 1988 m. - habilituoto daktaro disertacijas. Prasidėjus atgimimui, aktyviai įsijungė į politinę, visuomeninę veiklą. Buvo Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo  101 narys, taip pat yra Lietuvos vienybės (Baltic Unity) organizacijos valdybos pirmininkas, Kauno miesto „Vytautų“ klubo vadovas, paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komiteto narys, komiteto prieš skurdą ir skurdintojus narys.

Šaltiniai:
1.    Gyvenimo kelyje : prisiminimai/ Vytautas Nezgada. - Kaunas, 2008. - 191, [1] p.