icon-sitemap

Andriuškevičius Alfonsas

1940 m. lapkričio 18 d. Vilkaviškyje gimė Alfonsas Andriuškevičius – Lietuvos poetas, dailėtyrininkas, paskelbęs straipsnių apie grožį ir meną. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą (filologijos studijas). 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išvertė ir sudarė eilėraščių rinktinę 10 anglakalbių poetų (2008), išleido eilėraščių, esė ir Rytų poezijos vertimų knygą Vėlyvieji tekstai, už kurią 2011 gavo Jotvingių premiją. 2007 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline premija. 2016-aisiais apdovanotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūros premija už rinkinį „Beveik visi eilėraščiai“.
Jo poezijoje daug dėmesio skiriama spalvoms, atspindžiams, šešėlių žaismui. Poetinė kultūra minimalistinė, ryški Rytų estetinė ir poetinė mokykla, dominuoja gamtos ir žmogaus santykio refleksija, pereinanti į estetizuotą peizažą. Kai kuriuose eilėraščiuose ataidi lietuviško folkloro motyvai, atliepiama klasikinei lietuvių poezijai.

Bibliografija:
1.    33 eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994. - 56 p.
2.    66 eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1998. - 95 p.
3.    Eilėraščiai. - Vilnius: Baltos lankos, 2000 (Vilnius: Vilspa). - 95 p.
4.    Siužetą siūlau nušauti: romanas/ Alfonsas Andriuškevičius, Gintaras Beresnevičius, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis, Giedra Radvilavičiūtė; sudarytojas Sigitas Geda. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 173 p.
5.    Rašymas dūmais: esė/ Alfonsas Andriuškevičius. – 2004.
6.    (Prieš)paskutiniai eilėraščiai/ Alfonsas Andriuškevičius. - Vilnius: Apostrofa, 2005 (Vilnius: Sapnų sala). - 53 p.
7.    Vėlyvieji tekstai: eilėraščiai, esė, Rytų poezijos vertimai/ Alfonsas Andriuškevičius. – Vilnius: Apostrofa, 2010. - 307 p.
8.    Beveik visi eilėraščiai/ Alfonsas Andriuškevičius – 2015.
9.    Sufalsifikuoti dienoraščiai/ Alfonsas Andriuškevičius – 2017.

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T.4: Sovietinis laikotarpis, 1945–1989/ Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudarytojas Gintaras Kabelka]; [redakcinė kolegija: Dalius Viliūnas … [et al.].- Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. – 58, [2] p.
3.    Alfonsas Andriuškevičius. Prieiga internete https://www.vle.lt
4.    Alfonsas Andriuškevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org
5.    Alfonsas Andriuškevičius. Prieiga internete https://www.15min.lt
6.    Alfonsas Andriuškevičius. Prieiga internete https://www.rasyk.lt
7.    Alfonsas Andriuškevičius. Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai: 2015. 2019. Prieiga internete http://www.satenai.lt
8.    Alfonsas Andriuškevičius pristato „10 anglakalbių poetų“. 2008. Prieiga internete https://www.alfa.lt
9.    Alfonsui Andriuškevičiui skiriama premija už poezijos rinktinę. 2016. Prieiga internete http://www.ve.lt
10.   Čiuladaitė, Gintarė. Literatūrinis flirtas su Alfonsu Andriuškevičiumi. 2017. Prieiga internete https://www.lzinios.lt
11.   Nastaravičius, Mindaugas. Alfonsas Andriuškevičius: „Ištrūkti iš tekstų džiunglių - jokių šansų“. 20011. Prieiga internete https://www.15min.lt
12.   Semantinės gelmės kūrėjas Alfonsas Andriuškevičius. Prieiga internete http://8diena.lt
13.   Švietimo ir mokslo ministrė pasveikino 2015 m. kūrybiškiausios knygos autorių. 2016. Prieiga internete http://alkas.lt
14.   Alfonsas Andriuškevičius, „Beveik visi eilėraščiai. Videoįrašas. Prieiga internete https://www.youtube.com

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba