icon-sitemap

Bacevičius Juozas

[gimė 1922 01 25 Vilkaviškyje] - istorikas, pedagogas. 1956 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą prie TSKP CK. 1952 - 1961 dėstė Respublikinėje partinėje mokykloje, 1961 - 1976 - Vilniaus inžineriniame statybos institute, docentas (1969). Nuo 1981 m. TSKP istorijos katedros vedėjas. Svarbesni darbai: „LKP veikla ugdant pramonės darbininkų gamybinę iniciatyvą socializmo kūrimo metais“ (1975), „TSKP XXVI suvažiavimas apie partijos vadovaujančio vaidmens didėjimą“ (1982). Su kitais parengė metodinių priemonių studentams.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba