icon-sitemap

Bacevičius Juozas

[gimė 1922 01 25 Vilkaviškyje] - istorikas, pedagogas. 1956 m. baigė Aukštąją partinę mokyklą prie TSKP CK. 1952 - 1961 dėstė Respublikinėje partinėje mokykloje, 1961 - 1976 - Vilniaus inžineriniame statybos institute, docentas (1969). Nuo 1981 m. TSKP istorijos katedros vedėjas. Svarbesni darbai: „LKP veikla ugdant pramonės darbininkų gamybinę iniciatyvą socializmo kūrimo metais“ (1975), „TSKP XXVI suvažiavimas apie partijos vadovaujančio vaidmens didėjimą“ (1982). Su kitais parengė metodinių priemonių studentams.

Šaltiniai:
1.     Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba