icon-sitemap

Baltramonas Kazys

[gimė 1908 02 29 Vilkaviškyje - 1974 07 20 Čikagoje, IL] - futbolininkas, visuomenininkas. Žaisti pradėjo 1924 m. Lietuvos fiz. lavinimosi s-gos Vilkaviškio komandoje. Vėliau persikėlė į Kybartus, kur žaidė „Sveikatos“ komandoje. Vėliau buvo Jaunalietuvių sporto organizacijos komandos, 1939 - 1940 šios organizacijos Kauno centrinės komandos žaidėjas. 1941 m. sugrįžo į Kybartų „Sveikatos“ komandą. Pasitraukęs į Vokietiją, žaidė Kasselio liet. stovyklos komandoje „Nėris“ ir „Kasselio vokiečių komandoje, 1946 - 1947 Vokietijos liet. futbolo rinktinės narys. Persikėlęs į JAV, nuo 1951 m. gyveno Čikagoje. Dalyvavo liet. futbolo klubo „ Lituanica“ veikloje.

Šaltiniai:
1.    Juška, J. Pamatysit, aš dar žaisiu. Draugas. 1968 m. Nr. 38. Prieiga internete http://www.draugas.org
2.    Kazys Baltramonas. Prieiga internete http://futbolas.lietuvai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba