icon-sitemap

Bancevičius Petras

[gimė 1873 Vilkaviškyje - 1948 10 07] - D. Britanijos liet. spaudos darbuotojas. Pradinį mokslą ėjo Vilkaviškyje. Mokėsi Marijampolės g-joje, vėliau raštininkavo Vilkaviškio įstaigose. 1897 m. išvyko į Angliją. 1902 m. Bellshill, Škotijoje, įsteigė lietuvių informacijos biurą ir „Varpo“ b-vę. Vienas Škotijos lietuvių „Švietimo“ draugijos steigėjų. 1905 - 1906 leido laikr. „Laikas“. Žrn. „Naujas laikas - New Era“ redaktorius (1930). Lietuvos atstovybės Londone patarėjas. 1922 m. organizavo knygų rinkliavą Lietuvos universiteto bibliotekai.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 55-56 psl.
2.    Domas Šniukas. Petras Bancevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 596 psl.
3.    Petras Bancevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Bancevi%C4%8Dius

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba