Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003

Daniliūnas (Danilevičius) Stasys

[gimė 1906 04 23 Vilkaviškyje - 1943 01 16] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė g-ją ir Aukštesn. technikos mokyklą. 1926 09 12 įstojo į Karo mokyklą. 1929 10 06 ją baigė leitenanto laipsniu. 1931 04 27 perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas pulko vado adjutantu. 1937 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 11 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko bataliono vadu. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Norilską, Krasnojarsko kr. 1942 09 09 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų kalėti. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.