icon-sitemap

Delininkaitis Vaclovas

[gimė 1907 08 12 Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1973 08 23] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Alytaus g-ją. 1929 07 28 įstojo į karo mokyklą. 1931 10 24 baigė jaun. leitenanto laipsniu. 1935 11 25 pakeltas į leitenantus. 1939 12 31 pakeltas į kapitonus. 1940 07 24 paskirtas Lietuvos liaudies kariuomenės 9 pėst. pulko štabo viršininku. Vokiečių okupacijos metais dirbo Marijampolėje ugniagesybos inspektoriumi. 1945 m. dirbo mokytoju Švėkšnoje, vėliau Šilutės g-joje. 1945 03 05 NKVD suimtas, kalintas Tauragėje, bet 1945 04 18 paleistas. 1947 04 29 vėl suimtas, kalintas Šilutėje. 1947 09 11 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams, išvežtas į Ustvymlagą (Komija). 1952 04 04 iš lagerio paleistas, grįžo į Lietuvą, reabilituotas. Palaidotas Palangoje.

Šaltiniai:
1.    Ažubalis A., Kazlauskaitė-Markelienė, R., Žilėnienė V. Karinis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-1940 m.). – Vilnius, 2009.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba