icon-sitemap

Dičkauskas Andrius

[gimė 1867 Vilkaviškio aps.] - vargonininkas. 1892 m. atvyko į JAV, Mahanoy City, Pa. Buvo pirmas vargonininkas, pradėjęs organizuoti chorą čia, o vėliau lietuvių parapijoje Filadelfijoje. Pirmasis mimiografu išleido keletą savo harmonizuotų kalėdinių dainų. Vėliau perėjo į lenkų parapijas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba