icon-sitemap

Gincas Emilius

[gimė 1891 08 18 Vilkaviškyje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1917 07 01 baigė Garčinos praporščikų mokyklą. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais, buvo sužeistas. 1923 05 18 pakeltas į kapitonus. 1928 02 16 paskirtas 2 bataliono vadu. 1928 11 23 pakeltas į majorus. 1931 08 29 išklausė Aukštesn. karininkų kursus. 1935 08 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus ir pačiam
prašant paleistas į atsargą. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1919), Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba