icon-sitemap

Jasulaitis Pranas

[gimė 1910 11 11 Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. Nuo 1940 06 01 3 dragūnų pulko ūkio būrio vadas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 artilerijos pulko transporto būrio vadu, 1940 12 18 - to paties pulko žvalgybos būrio vadu.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba