icon-sitemap

Jonaitis Kazys (slap. Žilvitis)

[gimė 1892 12 20 Vilkaviškio aps. - 1972 01 05 Čikagoje, IL] - poetas, visuomenės veikėjas. Vilkaviškyje baigė pradžios mokyklą. 1913 m. emigravo į JAV. Baigė farmacijos mokslus. Dirbo „Darbininko“ redakcijoje ir spaustuvėje Bostone. 1922 - 1923 Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkas, kurį laiką buvo „Vyčio“ redaktorius. Periodinėje spaudoje paskelbė eilėraščių, išleido jų rink. „Sielos balsai“ (1967).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba