icon-sitemap

Mačiulis Jonas

[gimė 1915 01 24 Vilkaviškio aps. - 1990 10 15 Lakewoode, OH] - gydytojas.  1941 m. baigė VDU Medicinos fakultetą. 1950 m. atvyko į JAV, apsigyveno Niujorke, NY, 1954 m. persikėlė į Clevelandą, OH. Išlaikęs egzaminus įgijo teisę verstis privačia gydytojo praktika Ohio valstijoje. Dirbo Lakewoodo ligoninėje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba