icon-sitemap

Maurutis Bronius

[gimė 1921 05 20 Vilkaviškyje; mirė 2001 03 06 Floridoje] - visuomenės veikėjas. 1941 m. baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją. Persikėlęs į JAV, 1949 - 1985 dirbo metalo pramonės įmonėse. 1950 - 1953 lankė lituanistinę mokyklą Waterbury, CT. Aktyviai dalyvavo Waterbury LB veikloje: 1953 - 1957 sporto klubo pirmininkas, 1957 - 1961 skautų tėvų ir rėmėjų komiteto pirmininkas, 1967 – 1970 skautų stovyklos komiteto narys; pelnė LSS ordiną.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba