icon-sitemap

Naikelis Stasys

[gimė 1886 Vilkaviškio aps. - 1969 Čikagoje, IL] - gydytojas, visuomenės veikėjas. Atvykęs į JAV, 1916 m. baigė Čikagos medicinos ir chirurgijos koledžą. Čikagoje vertėsi privačia gydytojo praktika. Dalyvavo I pasaul. kare. Priklausė SLA, „Sandarai“, „Tėvynės mylėtojų“ draugijai. Buvo S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą garbės rėmėjas. Bendradarbiavo liet. spaudoje. 1929 m. Lietuvos universitetui nusiuntė apie 120 knygų ir žurnalų. Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba