icon-sitemap

Šatraitis Algirdas

Gimė 1932 m. rudenį. Baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus specialybę. Dirbo metalo gamykloje „Pasaga“, Vilkaviškio rajono buitinio aptarnavimo kombinate. Alvito pagrindinėje mokykloje dirbo technologijų mokytoju. Dirbdamas mokytoju daug dėmesio skyrė vaikų ugdymui, meninės pajautos ir kūrybos skatinimui. A.Šatraičiui buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Nors savito stiliaus ir išraiškos priemonių ieškojo nuo jaunystės, tačiau išties medžio darbams atsidavė nuo 60-ties metų.
Kuria paveikslus iš medžio. Drožėjo rankose atgijo jau apie pusantro šimto vaizdų. Trakų pilis, Saulės mūšio scena, Vilkaviškio katedra, Alvito bažnyčia, Šventoji šeima, senovės lietuvių dievai, Salomėja Nėris, pasakų personažai ir scenos, herbai, koplytstulpiai, Vilkaviškio sinagoga – tai tik dalis objektų ir siužetų, įamžintų medžio piešiniuose.

Savo darbų menininkas nedažo ir nelakuoja, atspalvius išgauna naudodamas skirtingas medžio rūšis. Buvęs mokytojas suskaičiuoja, kad bene 15 jo mokinių tapo juvelyrais, graveriais, skulptoriais, staliais, dailininkais. Už jaunųjų medžio drožėjų ugdymą bei tautodailės tradicijų puoselėjimą Vilkaviškio rajone jubiliatui padėką įteikęs meras Algimantas Antanas Greimas pastebėjo ir A. Šatraičio asmeninę stiprybę istorinių permainų sūkuryje: brandaus amžiaus žmogus rado savyje meno gyslelę, pajuto kūrybinį impulsą, kuris jau du dešimtmečius teikia prasmę jo dienoms.

Šaltiniai:
1.    Nenėnienė, Birutė. Mokytojo ir jo mokinių darbai eksponuojami dvare / Birutė Nenėnienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2007, geg. 17, p. 3.
2.    http://www.santaka.info/?sidx=25579
3.    Antanas Šatraitis: inžinierius, mokytojas, tautodailininkas, prieiga internete http://www.alvitomokykla.lt/sites/alvitomokykla.lt/files/Leidinys%20apie%20dirbus%C4%AF%20mokytoj%C4%85,%20tautodailinink%C4%85%20Algird%C4%85%20%C5%A0atrait%C4%AF.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba