icon-sitemap

Šemerys Salys (tikr. Saliamonas Šmerauskas)

[gimė 1898 05 21 Vilkaviškyje - 1981 05 14 Klaipėdoje] - poetas. 1918 m. Voroneže baigė g-ją, 1929 m. studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete, 1921 m. tvarkė dienraščio „Lietuva“ savaitinį priedą „Sekmoji diena“, pavertė jį avangardinio meno tribūna, publikavo savo ir kitų ekspresionistinius poetinius bandymus. K. Binkio ir J. Petrėno pagalbininkas leidžiant „Keturių vėjų pranašą“ (1922), aktyvus „Keturių vėjų“ pirmųjų numerių bendradarbis. Šokiruojančiais eilėraščiais ir fantasmagorine ekspresionistine drama „Mirties mirtis“ reprezantavo stulbinančius avangardistinius „darymus“, meninės formos efektus. Eilėraščių rink. „Granata krūtinėj“ (1924) - skandalingiausias literatūrinis debiutas. Kitame eilėraščių rink. „Liepsnosvaidis širdims deginti“ (1926) - jau atvėsęs modernumas. 1927 m. išvyko į Klaipėdą, mokytojavo. Rašė eilėraščius, pasakėčias, paliko atsiminimų (kn. „Žmonės mano gyvenime“, 1997). Eksperementavo - tęsė jaunystėj pradėtą „kalbos inžinierystės“ darbą, gludino eilėraščių formą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Salys Šemerys. Prieiga internete http://www.klavb.lt/memelland/semerys.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba