icon-sitemap

Vėlyvis Kazys

[gimė 1906 10 31 Vilkaviškyje; mirė 1981 01 01, Ohajuje] - pedagogas. 1928 m. baigė „Pavasario“ suaugusiųjų g-ją, 1928 - 1936 studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultetą, 1940 parašė diplominį darbą - „Kapsų tarmės ribos ir jos pošnektės“ ir 1940 m. VU gavo diplomą. 1932 - 1944 g-jos mokytojas. 1946 m. įsteigė Dillingene liet. g-ją ir jai vadovavo. Bendradarbiavo „Lietuvos Mokykloje“, „Dirvoje“ ir kt.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba