icon-sitemap

Verbyla Jonas

[gimė 1912 01 09 Vilkaviškyje - 1962 05 18 Australijoje] - mokytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1929 LŠS narys. 1931 06 20 baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją, įstojo į VDU Matematikos – gamtos fakulteto Matematikos skyrių. Tarnavo Vilkaviškio komendantūroje, privačiai mokytojavo. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1934 10 02 vienerius metus studijavo Prekybos institute Klaipėdoje. 1936 05 10 baigė Karo mokyklos 10 mėn. ats. karininkų kursus, priimtas į karo tarnybą, paskirtas 3 pėst. pulko ryšių kuopos būrio vadu. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas į RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulką Trakuose. 1941 03 08 suimtas, kalintas Vilniuje. 1941 05 19 Pabaltijo karo apygardos 29 ŠTK karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kilus Vokietijos - SSRS karui išlaisvintas. 1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulko būrio vadas. 1943 03 19 pakeltas į vyr. leitenantus. 1944 03 įstojo į VR, paskirtas kuopos vadu Marijampolėje. Su kuopa išsiųstas į Ašmeną, pateko į lenkų nelaisvę, po 4 dienų paleistas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo liet. pradinėje mokykloje. 1949 m. emigravo į Australiją. Mirė 1962 m., palaidotas Fankner kapinėse Melburne.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba