icon-sitemap

Zdanavičius Viktoras

[gimė 1908 05 15 Vilkaviškyje] - visuomenės veikėjas. 18 metų amžiaus pradėjo organizacinę veiklą ir bendradarbiauti spaudoje. Veikė šauliuose. Režisavo ir vaidino scenos veikalus. Bendradarbiavo spaudoje. Rašė į „Jaunimą“, „Karį“, „Lietuvos ūkininką“, „Trimitą“ ir kt. Tremtyje rašė į „Draugą“, „Naujienas“, „Šaltinį“ ir kt. Nuo 1930 m. pasirašinėjo Viktoro Vyteniečio slapyvardžiu. Nuo 1947 m. persikėlė gyventi į Angliją, kur Londone dalyvavo liet. kultūriniame - visuomeniniame darbe.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba