Adomaitis Juozas

[gimė 1895 02 07 Mierčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1950 11 14 Augsburge] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Lomžos g-jos Lenkijoje 4 klases, 1914 - mokytojų kursus. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. su tėvais pasitraukė į Rusiją. 1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu, iš ten pasiųstas į Kijevo karo mokyklą. 1917 01 ją baigęs praporščiko laipsniu pasiųstas į frontą. 1918 rugsėjį sugrįžo į Lietuvą. 1919 02 02 stojo į Lietuvos kariuomenę. Pirmosios sovietinės okupacijos metu kalintas Marijampolės kalėjime. Vokiečių okupacijos metu gyveno savo ūkyje. Po karo buvo Augsburgo lietuvių pabėgėlių stovykloje. Tarnavo sargybų kuopoje prie JAV armijos. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1937).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.].  Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - T. 2. - 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - 407, [1] p.: iliustr., portr.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.