icon-sitemap

Baras Stasys (Baranauskas)

[gimė 1920 05 26 Mierčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps.] - dainininkas (tenoras), visuomenės veikėjas. 1939 m. baigė Šv. Antano kolegiją Kretingoje, studijavo VDU mediciną, vėliau Ž. ū. akademijoje Dotnuvoje. 1942 m. mokėsi Kauno konservatorijoje. 1943 m. kaip solistas debiutavo Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia studijavo dainavimą pas Jurenovą ir J. Būtėną. 1948 -1949 su kitais D. Britanijoje surengė apie 60 koncertų. 1949 m. persikėlė į JAV. Surengė koncertų JAV ir Kanadoje. Parašė straipsnių muzikos ir visuomeniniais klausimais.

Šaltiniai:
1.    Arminas, Anicetas. Stasys Baras - Baranauskas. Vilnius: [Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė], 1996.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 98-99. ISBN 5-420-01415-7.
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 636. ISBN 5-420-01499-8.
4.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 563. ISBN 5-420-01513-7.
5.    Narbutienė, Ona. Stasys Baras 1920.V.26 - 2006.VII.12: [nekrologas]. Iš Literatūra ir menas [interaktyvus]. 2006 m. liepos 28 d., nr. 3106 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20111023191650/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3106&kas=straipsnis&st_id=9261

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba