icon-sitemap

Bendoraitis Jonas

[gimė 1922 Matarnų k., Vilkaviškio aps. - 1947 05 23] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio gimnazijos 6 klases, Žemės ūkio mokyklą. Antrosios sovietų okupacijos metu mobilizuotas į RA. 1945 m. grįžęs stojo į partizanų gretas. Buvo priimtas į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės P. Plechavičiaus kuopos Žaibo būrį. Dalyvavo Jankų, Barzdų, Staškų, Saulėkaičių ir kituose mūšiuose. 1947 05 23 Paberžupio k., Būblelių vls., Šakių aps., buvo nukautas. 1999 09 06 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba