icon-sitemap

Dielininkaitis Pranas

[gimė 1902 05 05 Juškų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 06 Šiauliuose] - sociologas, visuomenės veikėjas. Mokėsi K. Naumiesčio dviklasėje ir vidurinėje mokykloje. 1924 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1928 m. baigė Lietuvos universitetą. Studijas tęsė Sorbonoje , ir ten 1933 06 09 gavo daktaro laipsnį. 1933 - 1940, 1941 - 1942 dėstė VDU. 1941 - 1942 Sociol. katedros vedėjas; docentas (1941). Dalyvavo studentų ateitininkų veikloje. Lietuvą okupavus SSRS, 1940 07 buvo suimtas, prasidėjus karui su kitais kaliniais išsilaisvino iš Devintojo forto. 1941 06 - 07 laikinai ėjo darbo ir socialinės apsaugos ministro pareigas Lietuvos laikinojoje vyriausybėje. Laikraščio „Į laisvę“ redaktorius (1941). Svarbus veikalas: „Mokyklos laisvė ir valstybė“ (La libertė scolaire et l‘ėtat 1933, liet. 2000). Parašė studijų apie korporatyvinę santvarką (1936), organinę valstybę (1937), socialinę katalikų doktriną (1937).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba