icon-sitemap

Dubas Vladas

[gimė 1887 06 18 Žaliosios k., Vilkaviškio aps. - 1937 08 03 Kaune] - literatūralogas, romanistas. Mokėsi Kauno ir Marijampolės g-jose, studijavo Varšuvos , Paryžiaus, Romos ir Maskvos universitetuose. Nuo 1920 m. Dėstė literatūrą Kauno aukštuosiuose kursuose. 1922 m. įkurtame universitete ėjo docento pareigas, o nuo 1924 m. - profesorius. Nuo studijų laikų bendradarbiavo lietuvių ir rusų spaudoje, nuo 1931 m. - „Lietuviškoje enciklopedijoje“. 1931 m. redagavo „Vagos“ žurnalą. Parašė ir išleido „Literatūros įvadą“ (užsienio lit.), „Prancūzų literatūros istorijos“ du tomus, knygas apie rašytojus: „Anatolijus Francas“, „Volteras“ ir kt., apysaką „Vytukas“, dedikuotą mirusiam sūnui ir keletą novelių.

Šaltiniai:
1.    Bartkus, Gvidonas. Vladas Dubas – literatūros ir kultūros istorikas: gimimo 100-ąsias metines minint // Kultūros barai. – 1987, Nr. 6, p. 56–59.
2.    Krikštaponis V. Per literatūrą skleidęs laisvąją mintį// Literatūra ir menas . – 2012-07-06, Nr. 3387.
3.    Vladui Dubui – 120 // Laikinoji sostinė. – 2007, birž. 16, p. 10.
4.    Namas Aušros g. 37 įtrauktas į vietinės reikšmės istorijos paminklų sąrašą] // Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 198.
5.    Vlado Dubo nuotrauka ir ranka rašyta autobiografija: Nuotraukos pavadinimas: Vladas Dubas (1887– 1937) – literatūros ir kultūros istorikas, Aukštųjų kursų lektorius, Lietuvos universiteto profesorius. Prieiga internete http://galerija.ktu.lt/index.php/Kita/Muziejus/Parodos/Lietuvos-universiteto-k-r-jai-Auk-t-j-kurs-lektoriai/Dubas-1

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba