icon-sitemap

Jakštys Vincas (slap. Senas Vincas)

[gimė 1880 05 03 Skliausčių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1961 03 02 Gibbstowne (JAV)] - prozininkas, dramaturgas. Nuo 1900 m. gyveno Škotijoje, nuo 1909 m. - JAV, dirbo spaustuvėse, spaudos redakcijose. Išleido mėgėjų scenai skirtas pjeses „Kur pergalė?“ (1908), „Tik vieną stiklelį“ (1909), „Kontrabandininkai“ (1914), „Nebaigta kova“ (1930) ir kt., apysakas „Revoliucijos atbalsiai“ (1911), „Paslaptis“ (1912), „Gyvenimo banga“ (1913), „Gyvas grabe“ (1914). Periodikoje išspausdino eilėraščių, apsakymų, feljetonų, straipsnių.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba