icon-sitemap

Zumeris Bronius

[gimė 1920 09 29 Bobių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1997 Australijoje] - žurnalistas, rašytojas. 1944 m. neakivaizdžiai baigė g-ją Kaune. tais pačiais metais pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1949 Freiburgo universitete studijavo filosofiją, istoriją ir psichologiją. 1949 m. persikėlė į Australiją. Melburno universitete studijavo germanistiką ir istoriją. Dirbo Australų televizijoje, bendradarbiavo Australijos lietuvių laikraščiuose, redagavo Sidnyje „Mūsų pastogę“, Melburne kartu su kunigu Vaseriu - „Švyturį“. Redagavo ir „Tėviškės aidus“. Už 1956 m. išleistą knygą „Gyvenimo keliu“ laimėjo tų pačių metų jaunimo premiją. Parašė ir išleido kn. „Kalėdų varpai“ (1957), „Dabarties sutemose“ (1967), „Vilniaus kraštas faktų ir atsiminimų šviesoje“ (1967), „Sakykim, vyrai, taip nebuvo“ (1970), „Tarp mokslo ir duonelės“ (1985), „Satyriniai apmąstymai snobų alėjoje“ (1985), „Tylinti tauta“ (1985), „Gijų raštai“ (1986), „Mažoji Lietuva rusiškojo imperializmo tinkle“ (1989), „Laisvei dienojant“ (1991), monografiją „Juozapas Skvireckas“ (1953). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, rėmė iš Sibiro grįžusias šeimas, dovanojo knygas bei archyvinę medžiagą Vilniaus universiteto bei Mažvydo bibliotekoms.

Šaltiniai:
1.    Naujokaitienė, Regina  Garsino Lietuvą, nes ją mylėjo / Regina Naujokaitienė // Santaka. – 1998, p. 3.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 575 psl.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba