icon-sitemap

Žaliūnas (Zaliauskas) Jonas

[gimė 1902 03 28 Žaliosios k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1970 08 04 Vilniuje] - mokytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Kilus I pasaul. karui gyveno Saratove (Rusija). 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1920 03 baigė pašto, telefono, telegrafo kursus Kaune. 1924 06 15 baigė Vilkaviškio g-ją. Nuo 1924 m. LŠS narys. 1927 02 16 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu, 1927 10 15 baigė Aukštesn. policijos mokyklą. 1928 01 10 baigė metinius pedagogų kursus Marijampolėje, mokytojavo Žaliosios prad. mokykloje, 1930 - 1933 - Alvito prad. mokykloje. Grąžinus Vilniaus kraštą mokytojavo Riešės prad. mokykloje, Vilniaus m. 44 prad. mokykloje, nuo 1940 09 01 Vilniaus m. 22 prad. mokyklos vedėjas. Studijavo VPI.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Ažubalis Algirdas. Matematikos taikymas Lietuvos kariuomenėje 1918-1940 m. – Vilnius, 2015.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba