Akucevičius Bonaventūras

[gimė 1901 02 25 Dabravolės k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1976] - pedagogas, karininkas.1926 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1927 m. baigė vienų metų pedagoginius kursus Marijampolėje. 1929 11 23 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. Dirbo Alytaus vls. Seiliūnų pradžios mokyklos vedėju. 1945 01 18 suimtas, 1945 09 20 išvežtas į Pečioros lagerį (Komija). 1947 04 09 paleistas grįžo į Lietuvą.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.].  Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - T. 2. - 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - 407, [1] p.: iliustr., portr.