icon-sitemap

Alyta Kazys

[gimė 1881 12 22  Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1942 07 01] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Virbalio miesto mokykloje ir Liepojos g-joje. Nuo 1901 11 01 tarnavo Rusijos kariuomenėje. Atleistas iš tarnybos 1905 - 1914 gyveno Vilniuje. Kilus I pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1919 11 30 nustatytas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 05 25 paskirtas 2 haubicų baterijos vadu. 1919 - 1920 dalyvavo kovose prie Radviliškio su bermontininkais, prie Seirijų, Lazdijų ir Vievio - su lenkais. 1921 03 12 pakeltas į kapitonus. 1925 05 15  suteiktas majoro laipsnis. 1926 06 02 paskirtas 2 art. pulko vadu.1927 08 31 suteiktas plk. leitenanto  laipsnis.

Vokiečių okupacijos metu gyveno netoli Jonavos, Šveicarijos k., žmonos dvare, dirbo Jonavos miesto butų ūkio inspektoriumi. Nušautas (manoma) sovietų partizanų. Palaidotas Skarulių kapinėse, Jonavos r.
Apdovanotas DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Regina Lopienė. Kazys Alyta. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 346 psl.
3.     Kazys Alyta. Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Iš Jonavos krašto žmonės. – Jonava: Linotipas, 2000. – P. 12-13.
4.    Kazys Alyta. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Alyta
5.    Kazys Alyta. Prieiga internete http://www.jonbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai/244-alyta-kazys

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba