icon-sitemap

Daugirdas Kazys (tikr. Jonas Stalioraitis)

[gimė 1887 06 24 Būdviečių k., Vilkaviškio aps. - 1949 04 05 Vilniuje] - visuomenininkas. 1905 m. išvyko į D. Britaniją. 1905 - 1906 Škotijoje dirbo metalurgijos gamykloje, 1906 - 1917 - JAV mašinų gamyklose. 1917 m. redagavo LSS laikr. „Kova“ ir žrn. „Naujoji gadynė“. 1920 - 1922 D. Britanijoje redagavo laikr. „Rankpelnis“. 1922 - 1944 dirbo administracinį darbą TSRS. 1944 - 1946 LTSR užs. reikalų m-jos darbuotojas. Nuo 1946 m. dirbo LTSR AT Prezidiume.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba