V.Galinis. 1943 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

Galinis Viktoras

[gimė 1897 12 07 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1944 11 15] - savanoris. 1919 01 22 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1920 12 20 pakeltas į grandinius. Žuvo Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Karaliaučiuje - 1944 11 15. Tokį mirties liudijimą 1954 m. išdavė Kybartų rajono pareigūnai. Mirties data rodo, kad karo pabaigoje jis traukėsi į Vakarus ir, matyt, žuvo per bombardavimus ar buvo nukautas mūšyje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio ordinu (1921).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.