icon-sitemap

Jakštys Juozas

[gimė 1899 04 08 Gudelių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1979] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 08 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 19 pakeltas į jaun. puskarininkius, 1920 01 14 - į vyr. puskarininkius. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 09 28 mūšyje sužeistas. 1921 12 04 iš karo tarnybos paleistas vyr. puskarininkio laipsniu. 1948 04 29 kaip partizanų rėmėjas suimtas, kalintas Vilkaviškyje. 1948 07 21 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Į Lietuvą grįžo 1957 m. Mėgo rašyti eiles. Mirė 1979 m. Palaidotas Alvito kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Savanorio (1929) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4. - 2004. - 414, [2] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
3.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba