icon-sitemap

Jonaitis Vytautas

[gimė 1930 05 15 Vasiliave, Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1950 m. persikėlė į JAV. 1951 - 1955 tarnavo karinėse oro pajėgose; Korėjos karo veteranas. 1961 m. magistro laipsniu baigė Michigano universitetą Ann Arbore. Nuo 1984 m. JAV LB Michigano apygardos vicepirmininkas. Dalyvauja Lietuvos vyčių veikloje. Bendradarbiauja spaudoje. Remia LF. Apdovanotas JAV LB Krašto valdybos žymeniu (1982).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba