icon-sitemap

Mockevičienė - Šeidytė Alma

[gimė 1906 03 19 Pajevonio k., Vilkaviškio aps. - 1951 11 24 Derbyje (D. Britanija)] - gydytoja, visuomenės veikėja. 1926 m. baigė Šakių „Žiburio“ g-ją. Studijavo VDU mediciną ir baigė 1934 m. Buvo pradėjusi specializuotis vaikų ligose, bet ištekėjusi tą darbą nutraukė. 1937 m. išvažiavo į Klaipėdą. 1939 m. vokiečiams užėmus Klaipėdą, grįžo į Šakių aps. pas tėvus, o vėliau persikėlė į Alytų. Antrojo pasaulinio karo metu su šeima atsidūrė Vokietijoje. 1948 m. išvyko pas vyrą į D. Britaniją. Lietuvoje yra dirbusi „Motinos ir vaiko“ žurnale ir radijo „Sveikatos patarėjuje“. Su dr. V. Tercijonu išleido kn. „Vaikų apendicitai“ (1937).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba