icon-sitemap

Grigaitytė Kotryna

[gimė 1910 07 26 Būdežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 2008 08 15 JAV] - rašytoja. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1932 m. Kaune baigė g-ją, 1934 - 1936 studijavo VDU. Poeziją pradėjo publikuoti 1927 m. Išleido eilėraščių rink. „ Akys pro vėduoklę“ (1937). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Išleido eil. rink. „Paslaptis“ (1950), „Širdis pergamente“ (1956), „Rudens sapnai“ (1963, Draugo premija), „Trapus vakaras“ (1968), „Marių vėjui skambant“(1980, LRD premija), „Tylos duona“ (1983), rinktinę „Tylos duona“ (1991), novelių ir apysakų rink. „Veidu prie žemės“ (1962), romaną „Auksinukai“ (1995). Priklausė Lietuvos  rašytojų draugijai (1958 - 1962 v-bos narė), Lietuvos rašytojų sąjungai.

Bibliografija:
1.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Auksinukai: romanas / Kotryna Grigaitytė. - Vilnius: Alma littera, 1995 (Spauda). - 206, [1] p. : iliustr.
2.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Marių vėjui skambant: lyrika/ Kotryna Grigaitytė; [iliustracijos Pauliaus Jurkaus]. - Brooklyn (N.Y.): Darbininkas, 1980. - 108 p. : iliustr.
3.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Paslaptis: lyrika/ Kotryna Grigaitytė; [iliustravo V.K. Jonynas]. - [Nördlingen]: Venta, 1950 (Bielefeld: Deutscher Heimat-Verlag). - 77 p.: iliustr.. - Tiražas 800 egz.
4.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Rudens sapnai: premijuotas poezijos rinkinys / Kotryna Grigaitytė. - Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1963 ("Draugo" sp.). - 80 p.
5.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Širdis pergamente: lyrika / Kotryna Grigaitytė; [dailininkas V.K. Jonynas; autorės nuotrauką darė V. Maželis]. - [Schongau]: Venta, 1956. - 74 p. : faks.. - Tiražas 500 egz.
6.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Tylos dovana: poezijos rinktinė / Kotryna Grigaitytė; [dailininkas Alvydas Pakalka]. - Vilnius: Vaga, 1991. - 242, [1] p. : iliustr..
7.    Grigaitytė, Kotryna (1910-2008). Veidu prie žemės: novelės/ Kotryna Grigaitytė. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1962. - 205 p.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius : Vilspa). – 165 p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Juozas Tumelis…et. al.]. - Vilnius : mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - t. : iliustr.
3.    T.7 : Gorkai - Imermanas. - 2005 (Kaunas : Spindulys). - 156 p. : iliustr., portr., žml.
4.    Kotryna Grigaitytė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kotryna_Grigaityt%C4%97
5.    Kotryna Grigaitytė – Graudienė. Prieiga internete http://www.rasytojai.lt/archyvas/writers9a47.html?id=338&jaunieji=0&sritis=rasytojai
6.    Kotryna Grigaitytė. Prieiga internete http://www.literatura.lt/rasytojai/kotryna-grigaityte/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba