icon-sitemap

Vaičiulaitis Antanas

[gimė 1906 06 23 Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio aps. - 1992 07 22 Vašingtone (JAV)] - prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. 1927 - 1933 studijavo LU / VDU lietuvių  ir prancūzų literatūras, 1936 - 1938 tęsė prancūzų literatūros studijas Prancūzijoje Grenoblio bei Sorbonos universitetuose. VDU Teologijos, filosofijos fak. dėstė naujosios lietuvių literatūros kursą. 1940 m. pradžioje išvyko į Romą diplominiam darbui, tų pat metų pabaigoje apsigyveno JAV.

Dėstė Marijampolio kolegijoje ir Scrantono universitete. 1951 - 1976 dirbo „Amerikos balso“ lietuviškajame skyriuje. Redagavo „Ateitį“ (1929 - 1932), „Studentų žodį“ (1941 - 1943), „Ameriką“ (1945 - 1947), „Vytį“ (1946 - 1947), „Aidus“ (1950 - 1964). Išleido novelių rink. „Vakaras sargo namely“ (1932), „Vidudienis kaimo smuklėj“ (1933), „Pelkių takas“ (1939), romaną „Valentina“ (1936), apysakas „„Mūsų mažoji sesuo“ (1936), „Kur bakūžė samanota“ (1947), „Vidurnaktis prie Šeimenos“ (1986), literatūrinių pasakų rink. „Auksinė kurpelė“ (1957), Viduramžių legendų kn. „Gluosnių daina“ (1966), eilėraščių rinkt. „Ir atlėkė volungėlė“ (1980), kelionių įspūdžių kn. „Nuo Sirakūzų ligi Šiaurės elnio“ (1937), „Italijos vaizdai“ (1949). Paskelbė studiją „Natūralizmas lietuvių literatūroje“ (1936), kritikos straipsnių rink. „Knygos ir žmonės“ (1992), yra vienas „Visuotinės literatūros istorijos“ (1932) ir „Lietuvos egzodo literatūros 1945 - 1990“ (1992) autorių. Į lietuvių k. išvertė O. Milašiaus „Poemas“ (1931), misteriją „Miguel Mañara“ (1937) ir „Septynias vienatves“ (1979), A. Maurois „Sielų svėriką“ (1932), Nello Vian kn. „Šv. Antanas Paduvietis“ (1951). Jo novelių rinktinė išleista anglų k. (1965). A.Vaičiulaitis mirė 1992 metais Vašingtone. 1999 m. perlaidotas Vilkaviškio miesto kapinėse. 2003 metais mirė rašytojo žmona Joana Vaičiulaitienė, kuri taip pat palaidota Vilkaviškio miesto kapinėse.

A.Vaičiulaičio literatūrinė premija. 1994 m. įsteigta ir 1995 metais pirmą kartą įteikta A.Vaičiulaičio literatūrinė premija už novelistiką Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“. Premija teikiama kas antrus metus. Pirmoji premija teko Romualdui Granauskui už novelę „Su peteliške ant lūpų“ (1995 m.).

Konkursas „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasigenda". Konkursas yra istorinio, tautinio ir kultūrinio ugdymo renginys, skirtas rašytojui Antanui Vaičiulaičiui atminti.  Renginyje skaitomi literatūros kūriniai, skambės muzika, eksponuojami meno darbai. Rengėjai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vilkaviškio krašto muziejus, Suvalkijos (Sūduvos) regioninis centras ir Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Konkurso mecenatės: Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, Joana Vaičiulaitytė-Buivienė, Aldona Vaičiulaitytė-DeBold.

Šaltiniai:
1.    Antanas Vaičiulaitis. Archyvai/ Maironio lietuvių literatūros muziejus; [sudarė Virginija Paplauskienė]. - Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 230,[1] p.: iliustr., faks., portr.
2.    Brazaitis, Juozas (1903-1974). Visuotinė literatūra / Juozas Ambrazevičius, Jonas Grinius, Antanas Vaičiulaitis. - Fotogr. leid., 6-asis leid.. - Vilnius: Vaga, 1991. - VII, 328, [2] p.: iliustr., portr.
3.    Impresionizmo atšvaitai Lietuvoje: Knutas Hamsunas ir Ignas Šeinius, Antanas Vaičiulaitis: [skaitiniai / sudarytoja Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius: Žaltvykslė, [2007] (Kaunas: Aušra). - 349, [1] p. ; 25 cm. - (Mokyklos biblioteka : MB).
4.    Būties harmonijos ilgesys: Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms / [sudarytoja Laimutė Tidikytė]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006 (Vilnius: Petro ofsetas). - 197, [1] p., [4] portr. lap.: iliustr.
5.    Kubilius, Vytautas (1926-2004). Antanas Vaičiulaitis / Vytautas Kubilius. - Kaunas: Šviesa, 1993. - 157, [3] p., [4] iliustr. lap: portr.. - (Gyvenimas ir kūryba).
6.    Lietuvių egzodo literatūra, 1945-1990 / rašo: Algirdas Titus Antanaitis … [et al.] ; redagavo Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris; Lituanistikos institutas. - 2-asis fotogr., patais. leid.. - Vilnius: Vaga, 1997. - 861, [2] p. : iliustr.
7.    Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967 / redagavo Kazys Bradūnas; [dailininkas Vytautas O. Virkau]. - Chicago (Ill.): Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1968. - 697 p. - (Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti leidinys; nr. 8).
8.    Nenėnienė, Birutė. Knygos herojė niekada nenorėjo garsintis / Birutė Nenėnienė. - Iliustr. - Apie mane, tave, mus visus // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2006, rugs. 30, p. 4.
9.    Nenėnienė, Birutė. Kūrėjo atminimui - laukų riedulys tėviškės kieme / Birutė Nenėnienė; Romo Čėplos nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2006, birž. 29, p. 1, 5.
10.    Pautieniūtė, Milda. Iškalbingoji datų ir skaičių magija / Marija Pautieniūtė; Romo Čėplos nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Kūrybos barai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2011, birž. 16, p. 5-6.
11.    Su meile A.Vaičiulaičiui / Laimos Vabalienės nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2011, birž. 28, p. 5.
12.    Pirmieji novelistikos baruose: Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Savickis, Petras Cvirka: [skaitiniai / sudarytoja Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius: Žaltvykslė, [2007] (Kaunas: Aušra). - 157, [1] p.
13.    Šventoraitienė, Elena. Šventėje apdovanoti meno darbų konkurso laimėtojai/ Elena Šventoraitienė; Mariaus Danilaičio nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, liep. 13, p. 6.
14.    Vabalienė, Laima. A.Vaičiulaitis pagerbtas kūrybiniais regiono žmonių darbais/ Laima Vabalienė; Romo Čėplos nuotr. - Iliustr. - Kūrybos barai// Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2007, liep. 7, p. 4.
15.    Vabalienė, Laima. Rašytojo gimtinė suburia kūrėjus/ Laima Vabalienė; Autorės nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Kūrybos barai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2010, liep. 10, p. 5.
16.    Vabalienė, Laima. Rašytojo gimtinė suburia kūrėjas/ Laima Vabalienė; autorės nuotr.. - Iliustr. - Lietuva širdy// Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, birž. 25, p. 5.
17.    Vitkauskienė, Renata. Antano Vaičiulaičio atminimas pagerbtas kūrybinių darbų konkursu / Renata Vitkauskienė; Mariaus Danilaičio nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2012, birž. 30, p. 5.
18.    A.Vaičiulaičio literatūrinė premija. Prieiga internete http://www.rasytojai.lt/archyvas/inner8ec3.html?id=130&sritis=apdovanojimai&dalis=apdovanojimailietuvos&archyve=0
19.    Antanas Vaičiulaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Vai%C4%8Diulaitis
20.    Kulvietienė Dž. „Tėviškės kapinėse dukterų suglausti...“. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030827/atmi_01.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba