icon-sitemap

Adomaitis Augustinas (Augustas)

[gimė 1911 01 17 Alksnėnų k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1932 m. pašauktas į karinę tarnybą, nuo 1932 09 16 priimtas į Karo mokyklą. 1939 06 13 suteiktas leitenanto laipsnis. 1939 10 01 paskirtas 2 tankų kuopos I būrio vadu. 1939 12 15 paskirtas šarvuočių kuopos IV būrio vadu, vėliau - Šarvuočių rinktinės ūkio būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos atskirąjį žvalgybos batalioną. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į  Norilską. 1942 09 05 nuteistas 7 metams. 1947 02 12 paleistas, 1956 m. grįžo į Lietuvą.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.].  Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - T. 2. - 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - 407, [1] p.: iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba