icon-sitemap

Aleksa Vytautas

[gimė 1930 12 20 Gaisrių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. (dabar - Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija), mirė 2016 11 16] - technikos mokslų daktaras, išradėjas, docentas. 1936 m. pradėjęs mokslą Gaisrių pradinėje mokykloje, 1940 - 1944 jį tęsė Pilviškių vid. mokykloje. 1945 m. įstojo į Marijampolės g-ją .Tačiau 1948 m., vos prasidėjus abitūros egzaminams, su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. 1955 - 1956 lankė Krasnojarsko mokymo kombinate vyriausiųjų buhalterių kursus, vėliau baigė vakarinę vid. mokyklą. 1957 - 1958 studijavo Krasnojarsko politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto vakariniame skyriuje. 1958 m. grįžo į Lietuvą . Mokslą tęsė Kauno politechnikos instituto vakariniame skyriuje. 1975 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 1992 - 1995 vadovavo Procesų valdymo katedrai. Jis yra 8 išradimų, 32 mokymo leidinių ir 64 mokslinių straipsnių  autorius. Palaidotas Parausiuose, Vilkaviškio raj. savivaldybė.

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 770 psl.
2.    Vytautas Aleksa. Prieiga internete https://www.geni.com/people/Vytautas-Aleksa/6000000009590582949
3.    Vytautas Aleksa. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Aleksa

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba