icon-sitemap

Andriušis Bronius

[gimė 1909 09 15 Sarakų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 09 24 Vorkutos (Komija) lageryje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1930 11 04 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1932 10 31 baigęs Karo mokyklą  jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į 2 ulonų pulką. 1936 11 23 suteiktas leitenanto laipsnis. 1939 04 05 perkeltas į 3 dragūnų pulką. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo šio pulko 1 eskadrono būrio vadu. 1940 m. pab. paleistas į atsargą. 1941 01 25 suimtas, kalintas Kaune. 1941 03 10 RA XI armijos tribunolo nuteistas sušaudyti, bet vėliau šis nuosprendis buvo pakeistas į 10 metų lagerio. Išvežtas į Vorkutą (Komija).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Okupacijos aukos – mūsų tautos skausmas. 2011. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba