icon-sitemap

Andziulis Jonas

[gimė 1866 10 30 Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1927 04 27] - visuomenės veikėjas. Baigęs Suvalkų gimnaziją ūkininkavo. 1906 m. Paežerių vls. viršaitis, 1910 - 1914 Vilkaviškio, Paežerių, Gižų taikos teisėjas, 1918 m. Paežerių vls. komiteto pirmininkas. Ligi 1927 m. Vilkaviškio aps. valdybos pirmininkas. Jo rūpesčiu įsteigta Vilkaviškio ligoninė, senelių prieglauda ir kitos visuomenės įstaigos.

Šaltiniai:
1.    Jonas Andziulis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Andziulis
2.    Jonas Andziulis (1866–1927). Steigiamojo seimo narys. Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_d=98060&p_k=1

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba