icon-sitemap

Andziulytė - Ruginienė Marija

[gimė 1896 12 06  Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1973  Kaune] - filosofijos daktarė, visuomenės veikėja. 1914 m. baigė Vilkaviškio mergaičių g-ją, 1918 - 1923 Friburgo (Šveicarija) universiteto istorijos filosofijos fakultetą. 1923 m.  už disertaciją „Die Gruendung des Bistums Samaiten“ gavo filosofijos daktarės laipsnį. 1923 - 1926 „Kultūros“ mergaičių seminarijos mokytoja, nuo 1926 m.. „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarijos Kaune direktorė. Rašinėjo „Ateityje“, „ Drauge“, „Moteryje“, „Naujojoje Vaidilutėje“ ir kt. 1937 m. išsp. „Žemaičių christianizacijos pradžia“.

Šaltiniai:
1.    Andziulytė - Ruginienė Marija. Prieiga internete http://senaknyga.kvb.lt
2.    Selenis V. Pirmosios profesionalios Lietuvos istorikės 1918-1940 m. Prieiga internete http://etalpykla.lituanistikadb.lt
3.    Voverienė, O. Jos buvo pirmosios. 2019. Prieiga internete http://alkas.lt
4.    Marija Andziulytė-Ruginienė. Prieiga internete https://www.findagrave.com

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba