icon-sitemap

Ankudas Stasys

[gimė 1909 04 22 Šiaudadūšių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - -1982 10 06 Baltimorėje, MD] - gydytojas. 1937 m. baigė VDU. Priklausė korp. „Gaja“.1938 - 1944 dirbo gydytoju Kupiškyje, buvo ligoninės vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Stažavo Elizabethos, specializavosi Rahway, abi NJ, ligoninėse. Įgijęs teisę praktikuoti Marylando valstijose, 1952 m. Baltimorėje vertėsi privačia praktika. Daug metų buvo senelių prieglaudos gydytojas. Aktyviai dalyvavo JAV gydytojų suvažiavimuose, kursuose, konferencijose. Rėmė liet. organizacijas.

1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
2.    Žmonės ir darbai. Klaipėda, 2018. Prieiga internete https://www.ku.lt
3.    Kardinolas pagerbė dr.Stasį Ankudą. 1972 m. , Nr. 148, Prieiga internete http://www.draugas.org
4.    Vienas iš mažųjų Lietuvių fondų. 1961 m., Nr. 217, Prieiga internete http://www.draugas.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba