icon-sitemap

Badaitis Antanas

[gimė 1900  02 28 Sarmaičių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1981 02 24] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Savamokslis. 1919 01 24 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo visose pagrindinėse kovos operacijose prieš Lietuvos priešus: bolševikus, bermontininkus, lenkus. Mirė 1981 m., palaidotas Virbalio miestelio kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio medaliu (1919), Savanorio medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Antanas Badaitis. Prieiga internete http://www.penki.lt/6-pestininku-Margio-pulko-eilinis-ANTANAS-BADAITIS--Nr-105.media?id=49600
3.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_b.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba