icon-sitemap

Baltrušaitis Kostas

[gimė 1907 03 20 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Pilviškių 2 metų mokytojų kursus. 1928 m. pašauktas į karinę tarnybą, 1928 11 06 paskirtas į 5 pėst. pulką ir įrašytas kandidatu į kariūnų asp. kursus. 1929 11 23 baigęs Karo mokyklą ats. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. specialybės karininkų atsargą. Mokytojavo Leipalingio pradžios mokykloje. Vėliau dirbo Bajorų geležinkelio stoties viršininko padėjėju.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba