icon-sitemap

Baltūsis Juozas

[gimė 1900  11 26 Gulbiniškių k., Vilkaviškio aps. – 1994 03 29] – pedagogas, visuomenininkas. Mokėsi Pilviškiuose ir Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Dėl silpnos sveikatos J. Baltūsis manė netinkąs žemės ūkio darbams, todėl kibo į mokslus. Ypatingai gerai sekėsi matematika. Ją taip pamilo, kad būdamas pensininkas sakydavo: „Susirandu vadovėlyje patį sunkiausią, patį sukčiausią uždavinį, jį išsprendęs jaučiu didelį malonumą“. Mokytojas dirbo Jurbarko, Marijampolės J. Jablonskio, Marijonų gimnazijose ir Marijampolės mokytojų seminarijoje, dvejus metus Prienų gimnazijos direktoriumi. Mokytojaujant Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje susirgo džiova. Darbo ne tik nemetė, bet keletą metų kaupęs medžiagą ėmė ruošti matematikos vadovėlius. 1936 m. paruošė ir išleido „Aritmetikos uždavinyną“ pirmai klasei, 1937 m. – „Skaičiavimo vadovėlį“ šeštam skyriui. Deja, šie vadovėliai Vilkaviškio apskrities mokyklų nepasiekė, tapo muziejine retenybe. Mokytojas paruošė, o Spaudos fondas 2000 egz. tiražu išleido nedidelės apimties knygelę „Mokykimės gyventi“. Pedagogikos mokslų daktaras Algirdas Ažubalis išleidęs knygą apie Lietuvos matematikus, teigia, kad J. Baltūsio matematikos vadovėliai pakartotinai buvo išleisti Vakarų Vokietijoje. Tačiau J. Baltūsiui jų matyti neteko. 1957 m. jam suteiktas Nusipelniusio mokytojo vardas, 1992 m. paskirta personalinė pensija.

Šaltiniai:
1.    Ažubalis, A. Matematikos mokytojas Juozas Baltūsis. 2015.
2.    https://www.ve.lt
3.    Ažubalis, A. Juozas Baltūsis – žymus XX a. 3-7 dešimtmečių Lietuvos matematikos mokytojas. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. 2015. 56 t. Prieiga internete https://www.zurnalai.vu.lt
4.    Juozas Baltūsis. Prieiga internete https://ziburys.prienai.lm.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba