icon-sitemap

Baltūsis Klemensas

[gimė 1907 11 02 Gulbiniškų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. – mirė 2007 m.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1931 10 29 baigęs Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. karininkų atsargą. 1937 05 patvirtintas Geležinkeliečių rinktinės Jonavos šaulių būrio vadu. 1939 11 28 paskirtas Vievio stoties šaulių būrio vadu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Aleknavičius B. Nuėjęs į legendą Laisvės kovų Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo žūties 55-osioms metinėms. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt
3.    Klemensas Baltūsis. Prieiga internete http://www.geni.com

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba